הטרדה מינית באקדמיה

הטרדה מינית באקדמיה

5 בדצמבר 2013 Comments

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית (sexual harassment) הינה כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד, שיש בה כדי לפגוע באדם אחר. הפגיעה אינה חייבת להיות מתוך מניע בעל אופי מיני דווקא.

הטרדה מינית יכולה להתבטא באופנים שונים:

 • בדיבורים: רמזים, בקשות או הצעות על רקע מיני.
 • באופן בלתי מילולי: נעיצת מבטים באברי גוף אינטימיים, קריצה, סימון תנועה ביד וכו’.
 • בשלל אופני התנהגות: ניסיונות להשגת טובות הנאה מיניות באמצעות הבטחה לתמורה חומרית כלשהי (כגון העלאת ציון או המלצה מקצועית), לחץ ואיומים על רקע מיני, ו/או שימוש באלימות.

הטרדה מינית יכולה להתרחש בכל מקום, בתוך הבית ומחוצה לו, ובכל שעות היום, לא קיימת דמות מטריד אחידה והוא יכול להימנות לכל שכבה חברתית, מעמד או מקצוע.

כך לא קיימת גם דמות מוטרד אחידה, נשים וגברים בכל הגילאים יכולים למצוא עצמם מוטרדים ללא קשר להתנהגותם או צורת לבושם.

הטרדה מינית אינה מתרחשת רק בין זרים אלא גם בין מכרים, קרובי משפחה או זוגות נשואים. ההתייחסות החברתית להטרדה מינית מגוונת ורבת פנים.

מהי הטרדה מינית על פי החוק?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית (1998), הטרדה מינית הינה כל אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות כדלקמן:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה. (הכוונה למגע בעל אופי מיני שאינו בהסכמה, או לחשיפת איברים מוצנעים)
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. במקרה של יחסי מרות (סגל-סטודנט/ית, למשל) – אין צורך להראות אי-הסכמה.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות. במקרה של יחסי מרות (סגל-סטודנט/ית, למשל) – אין צורך להראות אי-הסכמה.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
 • לקריאת הטקסט המלא של החוק למניעת הטרדה מינית,  באתר של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

אי הסכמה:

ככלל אדם צריך להראות (בהתנהגות או במילים) שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית. אך חובה זו אינה חלה לגבי המקרים הבאים:

 • סחיטה.
 • התייחסות מבזה או משפילה.
 • ניצול של יחסי מרות בין המטריד/ה לבין המוטרד/ת
 • ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול – של קטין או חסר ישע.
 • ניצול תלות במסגרת טיפול נפשי או רפואי.

במקרים אלו, גם אם לא הובעה אי הסכמה ואף אם היה שיתוף פעולה – יחשב הדבר כהטרדה מינית, זאת בשל שתי סיבות עיקריות:

 1. חומרת העבירה – סחיטה, התייחסות מבזה או משפילה, ניצול יחסי מרות או תלות הם כה חמורים, הן בפגיעתם במוטרד והן בפגיעתם בחברה בכללותה, עד שהוחלט שגם אם לא הובעה אי הסכמה, יחשב הדבר כהטרדה מינית.
 2. אי יכולת להביע אי הסכמה – החוק לוקח בחשבון כי כאשר קיימים בין המטריד למוטרד יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, נמנעת יכולתו של המוטרד להביע אי הסכמה, יכולת זו נמנעת לעיתים גם בעבירות של סחיטה והתייחסות מבזה או משפילה בשל חומרתן. החוק מנסה לחפות על אי השיוויון הטבעי הטמון במערכות יחסים מסוג אלו ולמנוע ניצול לרעה של עמדת כח בכך שהוא מגן על הנמצאים ב”עמדות מיקוח” חלשה יותר – הוא מניח שהתנהגויות שליליות אלו אינן רצויות, גם אם לא הובעה להן אי הסכמה מפורשת.

איך מאפשר החוק להגיב?

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשיוויון בין המינים. החוק מאפשר שלוש אפשרויות תגובה:

 1. הליך פלילי: הטרדה מינית והתנכלות מהוות עפ”י החוק למניעת הטרדה מינית (1998) עבירה פלילית, ולכן ניתן להגיש תלונה פלילית במשטרה.
 2. הליך אזרחי: הטרדה מינית והתנכלות מהוות עפ”י החוק למניעת הטרדה מינית (1998) עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעת נזיקין אזרחית.
 3. הליך משמעתי באוניברסיטה או במקום עבודה אחר: הטרדה מינית והתנכלות מהוות עפ”י החוק למניעת הטרדה מינית (1998) עבירות משמעת חמורות, ולכן ניתן להגיש תלונה לנציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית, הממונה ע”י האוניברסיטה/המעביד.

ניתן לגשת אל אחד או יותר מן האפיקים האלו בו זמנית.

מה חווה נפגעת הטרדה מינית?

כל מוטרדת מגיבה אחרת להטרדה מינית. לכל אחת דרכי התמודדות ייחודיים שנקבעים לפי האישיות ונסיבות החיים. עם זאת, ישנן תגובות נפוצות אצל נפגעות הטרדה מינית – והן תגובות שניתן למצוא, לרוב, אצל נפגעות טראומה.

מיד לאחר האירוע המטריד ועד שבועות מספר אחרי, יכולות לחוות המוטרדות טווח רחב של רגשות בהם: פחד, חרדה, בושה, לחץ, עייפות, כעס, חוסר אונים ורגשות אשם. כמו כן, הן עשויות לחוות כאבים פיסיים והפרעות בשינה.

בטווח הרחוק יש להטרדה מינית השלכות מקצועיות וכלכליות. סטודנטיות שמוטרדות במהלך לימודיהן עלולות להרגיש ירידה ביכולותיהן הלימודיות ואף בשאיפותיהן האקדמיות. לעיתים הן נאלצות לחזור על אותם הקורסים פעמים מספר או שמפסיקות את לימודיהן כליל.

מה יכולה לעשות מי שמרגישה שהוטרדה מינית?

כפי שמוטרדות שונות חוות הרגשות שונות בעקבות ההטרדה – כך הן יכולות לבחור לפעול בדרכים שונות. כל דרך פעולה היא לגיטימית ומקובלת וחשוב שתשקף את רצונה של המוטרדת. לדוגמא:

 • לבחור שלא לעשות דבר.
 • לפנות לנציבת קבילות לענייני הטרדה מינית באוניברסיטה. הנציבה תבחן את פרטי התלונה ותחליט באם להעביר את הטיפול בתלונה להליך המשמעתי. במידה וההטרדה בוצעה במקום עבודה אחר ניתן לפנות לאחראי קבילות בנושא הטרדה מינית באותו מקום עבודה.
 • לפנות לבית-משפט אזרחי ולהגיש תביעת נזיקין.
 • לפנות להליך הפלילי ולהגיש תלונה במשטרה.
 • לפנות לאפיק טיפולי בהתאם לצורך.
 • לפנות למרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.

בכל מקרה רצוי תמיד לשתף מישהי או מישהו בתחושותיך. כמו-כן מומלץ לתעד בכתב את פרטי האירוע/ים.

כמה מיתוסים בקשר להטרדה מינית

(הכתוב פונה לנשים, אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד)

“מה לעשות, גברים אינם יכולים לשלוט בדחפיהם…”

גברים כן יכולים לשלוט במעשיהם. הם מסוגלים לשמור את הידיים שלהם ואת ההערות שלהם לעצמם.

“אבל הוא לא נגע בי…”

הטרדה מינית היא לא רק מגע פיסי. היא מתבטאת גם ברמיזות, בהצעות, במבטים ובהערות. כמו כן, היא מתבטאת במעשים מגונים, באיומים ובסחיטות על רקע מיני.

“אבל הוא לא נראה כמו מטרידן…”

זה לא נכון שיש “מטריד פוטנציאלי”. לא ניתן לזהות מראש את המטריד. אין לו פרצוף מוזר, שיער עומד או עיניים מפחידות. הוא כמוך וכמונו, עם קצת יותר תוקפנות וקצת יותר רצון לשלוט. ישנם מטרידים בכל הגילאים, בכל שכבות האוכלוסייה ובכל המקצועות.

“אם לא מוצא חן בעיניה, היא יכולה להגיד לא…”

לא תמיד היא יכולה להגיד לא. לפעמים היא מופתעת, נבוכה, מתביישת או חוששת למקור פרנסתה ולקידומה המקצועי.

“טוב, אבל זה לא ענייני…”

אם כחברה נמשיך להתעלם, התופעה בוודאי לא תיעלם. כל עוד אנו שותקות, אנו מאפשרות להטרדה המינית להמשיך ולהתקיים. אפשר להשמיע את קולנו ובכך ליצור סביבות עבודה ולימודים נעימות יותר לכולם.

כל הזכויות שמורות לאגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

אקסייל - בניית אתרים
eXTReMe Tracker