מהות התפקידים

יו”ר האגודה – מפקח על. מנהל את המועצה ויושב בראשה, מנהל את הוועד המנהל ויושב בראשו והוא מנהלה של האגודה לכל דבר ועניין.

סגן יו”ר האגודה – סגן יושב ראש האגודה משמש כמ”מ קבוע של יו”ר האגודה. הסגן אחראי על הניהול השוטף של עינייני המנהלה וכוח האדם באגודה, כגון קשר עם ספקים, טיפול ופיקוח על משכורות ורווחת העובדים באגודה.

מנכ”ל האגודה – מנהל הכספים של האגודה, אחראי על תכנית ההבראה, הצינור המקשר בין ראשי המחלקות, הדובר והמזכירות לבין היו”ר.

ראש חוג משפטים – האבא והאמא של נציגי חוג משפטים. מרכזים באופן שוטף ויומיומי את בקשות ובעיות הנציגים בחוג ופועלים לפתרונן. אחראים ומוציאים לאור את מחברות הבחינה תוך עדכון הסגן או/ו יושב הראש.

ראש חוג מנהל עסקים – האבא והאמא של נציגי חוג מנהל עסקים. מרכזים באופן שוטף ויומיומי את בקשות ובעיות הנציגים בחוג ופועלים לפתרונן. אחראים ומוציאים לאור את מחברות הבחינה תוך עדכון הסגן או/ו יושב הראש.

ראש חוג חשבונאות – האבא והאמא של נציגי חוג חשבונאות. מרכזים באופן שוטף ויומיומי את בקשות ובעיות הנציגים בחוג ופועלים לפתרונן. אחראים ומוציאים לאור את מחברות הבחינה תוך עדכון הסגן או/ו יושב הראש.

דובר – אמון על התקשורת בין האגודה ובראשה יושב הראש לבין גופי חוץ כגון: עיתונות, גופים מסחריים וכו’. כמו כן, ידאג לערוצי תקשורת בין האגודה לבין המכללה. על פעולות דוברות יש לעדכן את מנכ”ל האגודה או/ו את יושב הראש באופן שוטף.

רמ”ד תרבות חוץ – אחראי על אירועי האגודה מחוץ למכללה. תפקידו הוא להביא לידיעת הסטודנטים קיומם של אירועים אלו, לארגן אותם והכל בעדכון שוטף של המנכ”ל ו/או יושב הראש.

רמ”ד תרבות פנים ומעורבות חברתית – אחראי על אירועי האגודה בתוך המכללה כמו אירועי יום הזיכרון, פורים וכו’. יפעל מבחינה לוגיסטית, תפעולית, אנושית ומול גופי המכללה שהסתייעות עם מנכ”ל האגודה.

נציג בני מיעוטים – אחראי על בעיות ופעילות שוטפת של בני המיעוטים. כמו כן, יעדכן את המנכ”ל ויושב הראש על צרכים ובעיות ויפעל לפתרונן של אלו עם הסתייעות באחרונים.

רכז שנה א’ – יפעל בנושאים אקדמיים ובין היתר לדחיית עבודות ומבחנים מול גופי המכללה, טיפול בתיקנונים ועוד’.

רמ”ד צבא ומילואים – אחראי על אכיפת זכויות הסטודנטים המשרתים בצה”ל ומערך המילואים. כמו כן, אחראי על פעולות יזומות למען סטודנטים אלו ומתן שירותים.

רמ”ד שיווק – אחראי על חסויות, שיווק של מפרסמים על גבי מחברות בחינה, באתר האגודה, באגודה עצמה וכו’.

רמ”ד קשרי חוץ – אחראי על ריכוז משלחות, כנסים ואירועים והבאת ידיעתם של הסטודנטים לאלו על ידי פרסום באתר האגודה, על לוח עדכונים במשרדי האגודה, בפורומים, בפייסבוק ובמיילים.

נציגי וועדות משמעת – ירכזו את פניות הסטודנטים אשר זומנו או צפויים להיות מוזמנים לוועדות. נציג הוועדה יבחן ויבדוק את המקרה לעומק ובמקרה הצורך, ייצג את הסטודנט בוועדה.

נציג וועדת ערעורים – ירכזו את פניות הסטודנטים אשר זומנו או צפויים להיות מוזמנים לוועדות. נציג הוועדה יבחן ויבדוק את המקרה לעומק ובמקרה הצורך, ייצג את הסטודנט בוועדה.

נציגי כיתה – חברי מועצה לכל דבר ועניין, מרכזים באופן שוטף את בעיות המסלול ודואגים לפתרונן תוך הסתייעות בחברי המועצה השונים והנהלת האגודה ושותפים מלאים להחלטות המתקבלות באגודה.

כל הזכויות שמורות לאגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

אקסייל - בניית אתרים
eXTReMe Tracker