איכות הסביבה

מדור קיימות ואיכות סביבה הינו מדור חדש, המעוניין לקדם נושאים אלו במרכז האקדמי.

המדור פועל בשני מישורים:
מישור המשאבים–  קידום פרויקטים אשר מטרתם לייעל את הקמפוס ולצמצם את טביעת הרגל האקולוגית/פחמנית.

מישור המודעות–  הפקת אירועי מודעות כגון היום הירוק, הרצאות אורח ועוד.

מתוקף פעילות המדור וכחלק מאגודת הסטודנטים במרכז, אנו מברכים על כל רצון לקחת חלק בפעילותו השוטפת של המדור ומעודדים כל יוזמה היוצאת מקרב הסטודנטים והמרכז האקדמי. קיימות על פי תפיסת המדור מאמצת צורת פיתוח ברת קיימא השואפת ליצור תשתית סביבתית, חברתית וכלכלית מאוזנת ואינטגרטיבית במטרה להביא לידי שגשוג החברה בדור הנוכחי ולעמוד על זכות  הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

*פחי מחזור
*משלות נציגים לבתי חולים בחגים ומועדים
*השתתפות בערבי התרמה לעמותת תנו לחיות לחיות כולל איסוף מוצרי חורף לטובת הכלביות.

כל הזכויות שמורות לאגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

אקסייל - בניית אתרים
eXTReMe Tracker