ועדת ביקורת

ועדת הביקורת של אגודת הסטודנטים פועלת מכוח חוק העמותות, הקובע כי לכל עמותה נדרש גוף המבקר את פעילותה.

בהתאם לתקנון אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי, ועדת הביקורת מונה 3 חברים,  הנבחרים ע”י מועצת האגודה. בראש הועדה יושב אחד מחבריה, הנבחר ע”י חברי הועדה.

ועדת הביקורת היא גוף בלתי תלוי, חיצוני לאגודה, שמטרתו העיקרית הינה ייעול האגודה, תוך מתן ביקורת – התורמת להתקדמות, שיפור ושימור האגודה.

פעילותה המוסדרת של ועדת הביקורת בעיקרה היא הגשת דו”חות שוטפים ודו”חות לאירועים “חריגים”, הכוללים בתוכם ממצאים והמלצות, זאת לאחר בחינה מעמיקה של הנושאים והתחומים בהם פעלה הועדה.

הועדה, בין היתר, בוחנת את התנהלותה הכלכלית של האגודה, את אופן קבלת ההחלטות וזאת ע”פ נהלים תקינים ואם אותן החלטות אכן מבוצעות. מעבר לכך, הועדה מבקרת את תקינות פעילות האגודה מבחינת החוק, התקנון וכל פעילות אחרת הנמצאת תחת האגודה, וכל זאת בהתאם למטרות והיעדים שנקבעו.

הועדה שואבת מידע מכלל מוסדות האגודה, כמו הרשומות והפרוטוקולים, וכמו כן גם מפעיליה ונציגיה של האגודה, שהינם חלק פעיל, חשוב ומניע של ועדת ביקורת. מעבר לכך  ובהתאם לחוק, לוועדת הביקורת סמכות גישה לכלל נתוני האגודה.

ועדת הביקורת היא הכתובת של כל חבר אגודה, בכל נושא שהוא. ניתן להעלות תלונות, הערות ונושאים לבדיקה הנוגעים לפעילות התקינה של האגודה .

כל הזכויות שמורות לאגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

אקסייל - בניית אתרים
eXTReMe Tracker